370 Mrągowo ul Wolności 15

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 370
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 15
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły, dwuskrzydłowy na planie litery „L”, w części dwukondygnacyjny, a w części trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada siedmioosiowa, w tym druga oś z rozczłonkowanymi na trzy części oknami zwieńczona w połaci dachu trójkątnym szczytem wewnątrz którego okno. Otwory zamknięte płasko Dostępna ściana szczytowa jednoosiowa. Szczyty trójkątny, wewnątrz dwa duże i dwa małe okna. Ściana poprzeczna siedmioosiowa. W osi środkowej drzwi a powyżej wyłamane z linii wysokie i wąskie okna klatki schodowej. Wszystkie dostępne ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Każde skrzydło kryte dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej W połaciach wystawki dwu i trójosiowe.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona na plastikową, w części panoramiczną.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest