371 Mrągowo ul Wolności 16

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 371
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 16
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, częściowo otynkowany. Fasada dziesięcioosiowa. Dwie skrajne osie zryzalitowane.  Pierwsza kondygnacja boniowana. Otwory zamknięte odcinkowo z fragmentarycznym gzymsem podokiennym i łukiem wspierającym z kluczem. W szóstej osi umieszczone drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Otwory drugiej i trzeciej kondygnacji analogiczne poprzedzone gzymsem podokiennym. Zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami z tynkowaną imitacją łuku odcinkowego. W trzeciej kondygnacji ryzalitu nad oknami tynkowany łuk odcinkowy. Ryzality zwieńczone trójkątnymi schodkowymi szczytami, wewnątrz których dwa położne obok siebie okienka, nad nimi tynkowany łuk pełny – rodzaj pseudo biforium. Fasada poza ryzalitami zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu między ryzalitami lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie. Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest