372 Mrągowo ul Wolności 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 372
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany pod koniec XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, częściowo otynkowany. Fasada sześcioosiowa. Po dwie skrajne osie zryzalitowane.  Pierwsza kondygnacja boniowana. Otwory zamknięte odcinkowo. W trzeciej osi umieszczone drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Otwory drugiej i trzeciej kondygnacji analogiczne. Zamknięta płasko ujęte tynkowanymi opaskami z imitacja łuku odcinkowego z kluczem. Dodatkowo okna drugiej kondygnacji poprzedzone prostokątnymi płycinami. Pomiędzy nimi pasy gzymsu. Okna trzeciej kondygnacji z dwoma pasami gzymsu pomiędzy nimi.  Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Nad ryzalitami trójkątne szczyty, wewnątrz których okno. Pomiędzy szczytami czteroosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie. Część stolarki okiennej wymieniona na plastikową. W wystawce okna panoramiczne.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest