374 Mrągowo ul Wolności 20

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 374
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 20
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny. Fasada ośmioosiowa. Otwory okienne w całym budynku analogiczne, nieozdobne, zamknięte płasko.  Pomiędzy oknami pierwszej kondygnacji biegnie gzyms międzyokienny. W piątej osi umieszczone wgłębnie drzwi zamknięte łukiem pełnym. Ujęte tynkowaną opaską.  Nad dwoma pierwszymi osiami powyżej drugiej kondygnacji szczyt wyodrębniony naśladownictwem dachu mansardowego. W szczyciku dwa prostokątne świetliki.  Nad drugą kondygnacją osi od trzeciej do ósmej daszek okapowy tworzący wraz z położoną wyżej kondygnacją i połacią dachu naśladownictwo dachu mansardowego. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu dwa wole oka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest