382 Mrągowo ul Wolności 34

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 382
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 34
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada pięcioosiowa, w pierwszej osi drzwi.  Otwory okienne zamknięte płasko ujęte cienki opaskami. Nad drzwiami oraz czwartą osią w podokapie prostokątne okienka poddasza. Jedna ściana szczytowa ślepa, druga jednoosiowa. Szczyty trójkątne. Jeden ślepy w drugim jedno okno. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu jednoosiowa facjata przykryta dachem mansardowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna częściowo zmieniona na plastikową. We frontowej połaci dachu dwa współczesne okna dachowe. 
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest