384 Mrągowo ul Wolności 44b

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 384
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wolności 44b
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. Fasada trójosiowa z zaburzonym układem osi. Otwory okienne zamknięte płasko. Jedna ściana szczytowa ślepa, druga jednoosiowa. Szczyty trójkątne z jednym okienkiem. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Układ osi fasady zaburzony. Kształt otworów okiennych fasady zmieniony. 
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest