385 Mrągowo ul Wyspiańskiego 3-1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 385
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wyspiańskiego 3/1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 1 ćwierci XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Jednokondygnacyjny. Pełna bryła złożona z dwóch części te ujęte pod jedna kalenicą. Budynek 3/1 z dwuosiową fasadą. W niej okna ujęte opaskami. W dostępnej ścianie szczytowej drzwi. W szczycie dwa okna. Budynek z dachem łamanym kryty dachówka ceramiczną . W połaci lukarna.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest