387 Mrągowo ul Wyspiańskiego 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 387
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wyspiańskiego 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada ośmioosiowa, w dwóch skrajnych osiach drzwi w cienkiej opasce z kluczem. Otwory okienne zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Dodatkowo okna drugiej kondygnacji w fasadzie ujęte pełnym gzymsem pod i nadokiennym. Powyżej gzymsu nad każdą osią prostokątne okienko poddasza. Jedna ściana szczytowa ślepa z przylegającą do niej dobudówką. Druga jednoosiowa. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Szczyty trójkątne. Jeden ślepy, drugi z trzema okienkami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna zmieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest