388 Mrągowo ul Wyspiańskiego 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 388
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wyspiańskiego 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek z motywami historyzującymi w wystroju, zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, otynkowany. W jednym narożniku trójkondygnacyjny, wieżowy wykusz na planie ośmioboku przykryty miedzianym, kopulastym hełmem ze sterczyną. Otwory okienne zamknięte płasko, ujęte cienki opaskami. Fasada trójosiowa. Ściany szczytowe jednoosiowe. Półszczyty wysokie, w dolnej partii jednoosiowe w drugiej dwuosiowe. W jednym półszczycie dodatkowo tynkowana blenda. Wykusz czteroosiowy, pozostałe ściany przylegają do budynku głównego. Budynek przykryty dachem mansardowym, łamanym, krytym dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu trzy lukarny, wyżej nad środkową osią jednoosiowa wystawka.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest