389 Mrągowo ul Wyspiańskiego 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 389
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Wyspiańskiego 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, na kamiennej podmurówce niwelującej różnicę wysokości terenu, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa, pierwsza kondygnacja boniowana, w czwartej osi drzwi. Otwory okienne zamknięte płasko. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Okna drugiej kondygnacji dodatkowo ujęte niepełnymi opaskami z gzymsem podokiennym. Nad nimi gzyms nadokienny oraz powyżej gzyms opaskowy. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym.  Do obu ściana szczytowych dostawione dobudówki. Ściany jednoosiowe. Szczyty trójkątne. Wewnątrz jednego szczytu dwa okna, w drugim trzy. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Okno w trzeciej osi pierwszej kondygnacji przemurowane. Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest