390 Mrągowo ul Żeromskiego-Kościelna

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 390
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: piekarnia
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego-Kościelna
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek z motywami historyzmu w wystroju , zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, na kamiennej podmurówce, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa. Ściana boczna – dwuosiowa. Otwory w budynku zamknięte odcinkowo ujęte ceglanymi opaskami z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Osie w pierwszej kondygnacji fasady i ściany bocznej wypełnione blendami. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Nad oknami drugiej kondygnacji gzyms powyżej okienka i blendy poddasza z gzymsem nadokiennym. W trzeciej osi drugiej kondygnacji fasady blenda. Obie osie drugiej kondygnacji ściany bocznej wypełnione blendami. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Druga ściana boczna ślepa, Do ślepej ściany bocznej i ściany wzdłużnej tylnej dostawione dobudówki. Budynek z dachem wielopołaciowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Bryła budynku przekształcona przez dobudówki. Część blend w pierwszej kondygnacji w fasadzie i ścianie bocznej przebita z wtórnymi panoramicznymi okienkami.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest