392 Mrągowo ul Żeromskiego 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 392
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny 
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada trójosiowa. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi. Otwory okienne zamknięte płasko ujęte opaskami. Dostępna ściana boczna jednoosiowa. Do pierwszej kondygnacji elewacji tylnej dostawiona dobudówka – garaż. Budynek główny z dachem trójpołaciowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Bryła budynku przekształcona przez dobudówkę garażu.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest