393 Mrągowo ul Żeromskiego 3 oficyna

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 393
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: oficyna
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek zbudowany pod koniec XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada o nierównych osiach w kondygnacjach. W pierwszej kondygnacji – dwuosiowa, w drugiej –trójosiowa, w trzeciej – dwuosiowa.  Otwory zamknięte płasko. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi.  Nad oknami trzeciej kondygnacji trzy prostokątne okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem.  Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna wymieniona częściowo na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest