394 Mrągowo ul Żeromskiego 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 394
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1353
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3083 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada trójosiowa, boniowana. Otwory okienne zamknięte płasko. W pierwszej i ostatniej osi pierwszej kondygnacji drzwi. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji otwory okienne ujęte ozdobnymi opaskami. Okna poprzedzone gzymsem podokiennym. Pomiędzy gzymsem kordonowym a podokiennym umieszczone płyciny z ozdobnymi elementami architektonicznymi. W trzeciej osi drzwi balkonowe i balkon z ażurową balustradą. Nad otworami osi skrajnych półokrągłe naczółki z uszami. Nad środkową trójkątny naczółek z uszami. Fasada zamknięta rozbudowanym gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek główny przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. We frontowej połaci w centrum umieszczona facjata nakryta płaskim hełmem ze sterczyną, flankowana przez lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
W drugiej osi pierwszej kondygnacji fasady współczesne okno panoramiczne.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest