395 Mrągowo ul Żeromskiego 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 395
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany na początku XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada czteroosiowa, w pierwszej kondygnacji boniowana. Otwory okienne zamknięte płasko. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym.   W drugiej i trzeciej kondygnacji otwory ujęte ozdobnymi opaskami. Narożniki boniowane. Okna poprzedzone fragmentarycznym gzymsem podokiennym, zwieńczone łukiem odciążającym z kluczem. Dwie środkowe osie umieszczone bliżej siebie. Ujęta wspólnym gzymsem podokiennym oraz nadokiennym w formie łuku odcinkowego. Okna drugiej kondygnacji poprzedzone prostokątnymi płycinami. Fasada zamknięta rozbudowanym gzymsem wieńczącym. Nad środkowymi osiami w połaci dachu ozdobna attyka zwieńczona sterczyną. Jedna  ściana szczytowa niedostępna, druga ślepa. Do elewacji tylnej dostawiona rozbudowana dobudówka. 
12. Stan zachowania zabytku:         
Bryła budynku zmieniona przez dobudówkę.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest