397 Mrągowo ul Żeromskiego 7 kamienica

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 397
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3081 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Budynek zbudowany pod koniec XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, trójkondygnacyjny, otynkowany. Fasada o nierównej liczbie osi w poszczególnych kondygnacjach. Układ osi w pierwszej kondygnacji częściowo zaburzony. W ostatniej osi drzwi. Druga kondygnacja trójosiowa, w ostatniej osi drzwi balkonowe i balkon z pełną balustradą. Trzecia kondygnacja czteroosiowa. Wszystkie otwory w budynku zamknięte płasko. Okna z pełnym gzymsem podokiennym. Fasada zamknięta nieciągłym gzymsem wieńczącym W przerwie gzymsu na wysokości drugiej i trzeciej osi trzeciej kondygnacji dwuosiowa facjata umieszczona częściowo w ścianie a częściowo w połaci dachu. Facjata zwieńczona trójkątnym szczytem obwiedzionym gzymsem. W szczycie świetlik w kształcie rombu. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Układ osi w pierwszej kondygnacji zaburzony przez dwie współczesne witryny sklepowe i drzwi do sklepu.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest