398 Mrągowo ul Żeromskiego 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 398
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: oficyna
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1410
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:
   
Budynek zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, otynkowany. W fasadzie umieszczona asymetrycznie dwuskrzydłowa brama. Ściana zamknięta nieciągłym gzymsem wieńczącym. W przerwie gzymsu dolna część jednoosiowej wystawki. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobry stanie. Niewielkie ubytki w tynku.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest