399 Mrągowo ul Żeromskiego 9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 399
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 9
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada trójosiowa. Pierwsza kondygnacja boniowana w niej umieszczone duży otwór okienny i dwa drzwiowe ujęte tynkowanymi opaskami. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji w pierwszej osi drzwi balkonowe i balkon z ażurową balustradą.  W pozostałych osiach okna poprzedzone prostokątnymi płycinami oraz gzymsem podokiennym. Otwory ujęte opaskami. Nad drzwiami i oknami drugiej kondygnacji fragmentaryczny gzyms, powyżej prostokątne okienka strychowe. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
W pierwszej kondygnacji fasady współczesna witryna sklepowa.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest