400 Mrągowo ul Żeromskiego 11

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 400
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku ---
7. Adres zabytku: ul. Żeromskiego 11
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 4 ćwierci XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada trójosiowa. Pierwsza kondygnacja boniowana w niej w pierwszej osi drzwi w drugiej tynkowana blenda, w trzeciej okno. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji w pierwszej osi drzwi prowadzące na balkon, w pozostałych okna poprzedzone prostokątnymi płycinami oraz gzymsem podokiennym. Otwory ujęte opaskami. Nad wszystkim otworami fragmentaryczny gzyms nadokienny, powyżej prostokątne okienka strychowe. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana szczytowa dwuosiowa w pierwszej kondygnacji a w drugiej trójosiowa z blendą w środkowej osi. Szczyt trójkątny z dwoma dużymi oknami i dwoma świetlikami.   Budynek przykryty dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na plastikową.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest