401 Mrągowo, koszary, biuro przepustek

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 401
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: biuro przepustek 
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie dwóch prostokątów z przylegającymi dobudówkami do jednej ściany bocznej i tylnej. Okna pierwszej bryły ustawionej od frontu w pierwszej kondygnacji we wszystkich ścianach zamknięte odcinkowo w drugiej kondygnacji płasko. Kondygnacje rozdzielone gzymsem. Do jednej ścianie bocznej dostawiona niska dobudówka. Jej narożniki oszkarpowane,  otwory zamknięte łukiem koszowym.  Druga prostokątna bryła z oknami w obu kondygnacjach zamkniętymi odcinkowo. Ujęte ceglanymi opaskami a także pionowymi pasami grupującymi osie. Jedna ściana szczytowa zwieńczona wolutowym szczytem. Wewnątrz dwa wysokie okna oraz ozdobne tynkowanie. W ścianie tylnej wzdłużnej w pierwszej osi ryzalit mieszczący klatkę schodową. Ściany całego obiektu zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest