403 Mrągowo, koszary, budynek administracyjny II

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 403
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek administracyjny, obecnie sklep
7. Adres zabytku: ul. Kopernika 2b
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, częściowo otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Wszystkie ściany do około ¼ wysokości ściany ceglane, powyżej tynkowane. Otwory ujęte ceglanymi opaskami, zamknięte odcinkowo. Ustawiony ścianą szczytową do ulicy, ta ślepa. W pierwszej kondygnacji ułożone z cegieł trzy zarysy okien zamkniętych odcinkowo. Zgrupowane w jednej ceglanej płycinie zamkniętej łukiem odcinkowym. W drugiej kondygnacji trzy zarysy w tym dwa zgrupowane. Wszystkie otwory jak i zarysy z ceglanym gzymsem podokiennym. Druga ściana szczytowa z oknem w pierwszej osi wyłamanym z linii. W drugiej osie okno, w trzeciej drzwi. W drugiej kondygnacji dwa zgrupowane okna. W jednej ścianie wzdłużnej trzy okna. Zgrupowane w jednej ceglanej płycinie zamkniętej łukiem odcinkowym. W ostatniej osie drzwi. W drugiej kondygnacji trzy okna w tym dwa zgrupowane. Druga ściana wzdłużna dwuosiowa pomiędzy nimi po jednym tynkowanym zarysie okna. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyty spłaszczone ujęte w narożach sterczynami. W centrum uskokowa sterczyna. Budynek z dachem spłaszczonym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest