404 Mrągowo, koszary, budynek administracyjny III

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 404
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek administracyjny
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 5c
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Trójkondygnacyjny. Bryła rozczłonkowana. Część główna na planie prostokąta z odstawiony do ścian bocznych skrzydłami. Ich ściana szczytowa wkomponowana w elewację wzdłużną całego obiektu. Poza skrzydłem dostawiana niższa dobudówka na planie zbliżonym do kwadratu. Druga ściana wzdłużna z dwuosiowym ryzalitem. Wszystkie otwory w budynku zamknięte łukiem. Jedna ściana wzdłużna siedmioosiowa. Os centralna pozornie zryzalitowana. W jej pierwszej kondygnacji drzwi, powyżej wyłamane z linii okna klatki schodowej. Oś zwieńczona falistym szczytem. Ściany szczytowe skrzydeł ślepe. Wewnątrz nich ceglane zdobienie. Szczyt wolutowy, dwuosiowy. Niższe dobudówki z oknami w jednej ścianie. Elewacja tylna z  dwuosiowym ryzalitem do niego przylegają nieznacznie mniejsze jednoosiowe przyległości. Ryzalit zwieńczy wolutowym szczytem, wewnątrz para okien. Poza ryzalitem w ścianie dwie osie. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest