405 Mrągowo, koszary, budynek gospodarczy I

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 405
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek gospodarczy
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Elewacja frontowa w pierwszej kondygnacji czteroosiowa. W niej dwuskrzydłowe, drewniane wrota zamknięte odcinkowo. Druga kondygnacja ośmioosiowa. Okna zgrupowane po dwa ujęte w ceglanych płycinach. Otwory pierwszej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, w drugiej kondygnacji płasko w niej okna z gzymsem podokiennym. Jedna ściana szczytowa dwuosiowa w obu kondygnacjach. Ściana wzdłużna tylna dziewięcioosiowa. W drugiej ścianie bocznej w pierwszej kondygnacji drzwi. Druga kondygnacja ślepa w połaci. Nad ścianą facjata. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest