406 Mrągowo, koszary, budynek gospodarczy II

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 406
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek gospodarczy
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Obiekt złożony z dwóch prostokątnych brył w tym jedna nieznacznie szersza od drugiej. Cześć szersza ze ścianami wzdłużnymi analogicznymi. Wewnątrz nich drzwi oraz cztery okienka zgrupowane po dwa. W całym obiekcie okna w ceglanych opaskach oraz gzymsem podokiennym.  Ściana boczna szerszej bryły dwuosiowa. Część węższa w obu ściana wzdłużnych czteroosiowa. Okna również zgrupowane po dwa. Do dostępnej ściany bocznej dostawiona niższa dobudówka. W niej drzwi i zatynkowane okno. Bryły z dachami trójpołaciowymi. W kalenicy sterczyny. Dobudówka z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest