407 Mrągowo, koszary, budynek gospodarczy III

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 407
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek gospodarczy
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie,. Dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie prostokąta. Ustawiony ścianą szczytową. Ta w pierwszej kondygnacji ślepa. Kondygnacje rozdzielone gzymsem wieńczącym. W drugiej kondygnacji w centrum okno flankowane przez tynkowane blendy w formie okna. Wszystkie okna w całym budynku zamknięte odcinkowo ujęte ceglanymi opaskami z gzymsem podokiennym. Jedna ściana wzdłużna ośmioosiowa. W pierwszej kondygnacji wysokie dwuskrzydłowe wrota zamknięte lukiem pełnym. Część drzwi zamurowana. W drugiej kondygnacji ona. Druga ściana szczytowa w obu kondygnacjach trójosiowa. Druga ściana wzdłużna z oknami w obu kondygnacjach. Budynek ze spłaszczonym dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest