412 Mrągowo, koszary, budynek gospodarczy VII

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 412
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: budynek gospodarczy, obecnie sklep meblowy
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta z dostawianą do jednej ściany bocznej niższą dobudówką. Fasada dziewięcioosiowa. W osi centralnej ryzalit mieszczący w pierwszej kondygnacji drzwi zamknięte odcinkowo. Powyżej okrągłe okno w opasce. Otwory w całym budynku ujęte ceglanymi opaskami. W czterech pierwszych osiach pierwszej kondygnacji wysokie otwory, w których umieszczone dwuskrzydłowe wrota. W pozostałych osiach i kondygnacjach wymiarowe okna zamknięte odcinkowo. Dostępna ściana boczna ślepa. Do drugiej dostawiona trójosiowa dobudówka. W bryle głównej ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek ze spłaszczonym dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest