414 Mrągowo, koszary, koszarowiec I

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 414
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec, obecnie budynek prokuratury
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Bryła rozczłonkowana o niejednolitej wielkości. Cokół oraz narożniki ceglane. Otwory ujęte ceglanymi opaskami. Otwory pierwszych dwóch kondygnacji zamknięte odcinkowo w trzeciej kondygnacji zamknięte łukiem pełnym. Fasada trójkondygnacyjna, trójosiowa. W osi środkowej dwukondygnacyjny ryzalit. W jego pierwszej kondygnacji drzwi. Nad ryzalitem w ścianie dwa zgrupowane okna. Wszystkie elewacje budynku zamknięte ceglanym gzymsem wieńczącym. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytymi dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest