415 Mrągowo, koszary, koszarowiec II

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 415
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Obiekt na planie zbliżonym do prostokąta. Większość otworów okiennych zamkniętych odcinkowo. W jednej ścianie wzdłużnej niesymetrycznie umieszczony trójosiowy ryzalit zwieńczony falistym szczytem wewnątrz okno. Jedna ściana boczna trójosiowa. W pierwszej osi drzwi powyżej wyłamane z linii okna klatki schodowej. W pozostałych osiach okna. Druga ściana szczytowa jednokondygnacyjna centralnie umieszczone drzwi, po za nimi oko. Nad ścianą bardzo wysoki falisty szczyt. W jego dolnej części cztery okienka powyżej jedno okienko. Druga ściana wzdłużna z dwuosiowym ryzalitem. Ściany w budynku zamknięte gzymsem wieńczącym. Obiekt nakryty dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest