417 Mrągowo, koszary, koszarowiec IV

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 417
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec, obecnie szkoła
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Rozmieszczony na planie zbliżonym do litery U. Ściana wzdłużna fortowa dwudziestoosiowa. Od szóstej do piętnastej osi pięciokondygnacyjny ryzalit występujący także w drugiej ścianie wzdłużnej. Otwory okienne w całym budynku zamknięte odcinkowo. Pierwsza kondygnacja do wysokości okien ceglana. Okna pozostałych kondygnacji rozmieszczane w ceglanych nieotynkowanych pasach.  Ryzalit z narożami ujęty klatkami schodowymi z wyłamanymi z linii oknami. W ostatniej kondygnacji ryzalitu okna zamknięte płasko. Ściany poprzeczce z oknami analogicznymi jak w ścianie wzdłużnej poza ryzalitem. Elewacja tylna ściany wzdłużnej w pierwszej i drugiej oraz       od piątej do siódmej osi pozornie zryzalitowana pięciokondygnacyjna. Oś od trzeciej do czwartej zryzalitwoana.  Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachami wielopołaciowymi kryty dachówką ceramiczną. W połaciach lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest