418 Mrągowo, koszary, koszarowiec IX

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 418
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 5d
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:   
 
Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Trójkondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Wszystkie otwory w budynku zamknięte łukiem. Jedna ściana wzdłużna siedmioosiowa. Os centralna pozornie zryzalitowana. W jej pierwszej kondygnacji drzwi, powyżej wyłamane z linii okna klatki schodowej. Oś zwieńczona falistym szczytem. Ściany szczytowe ślepe. Wewnątrz nich ceglane zdobienie. Szczyt wolutowy, dwuosiowy. Druga ściana wzdłużna również siedmioosiowa. Dwie osie skrajne zryzalitowane. Po za ryzalitami w osi środkowej drzwi. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest