419 Mrągowo, koszary, koszarowiec V

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 419
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec, obecnie klub i kasyno
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 6a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Dwukondygnacyjny. Bryła główna na planie prostokąta do jego elewacji tylnej dołączone poprzeczne skrzydło. Wszystkie otwory w budynku zamknięte łukiem odcinkowym, ujęte ceglanymi opaskami. Fasada sześcioosiowa. Trzy pierwsze osie z wysokimi oknami, bez rozdzielenia na kondygnacje. Centralnie umieszczony ryzalit mieszczący w pierwszej kondygnacji drzwi powyżej wyłamane okna klatki schodowej.  W dwóch ostatnich osiach poza ryzalitem wymiarowe okna. W obu kondygnacjach okna z pełnym gzymsem nadokiennym, ten obiega wszystkie elewacje. Jedna ścian boczna z czterema niewielkimi okienkami w pierwszej kondygnacji, w kolejnej osi wymiarowe okna. Ostatnia oś ujęta ryzalitem. Druga ścian boczna z wymiarowymi oknami w obu kondygnacjach. W  miejscu połączenia ściany bocznej ze skrzydłem wydatny ryzalitem mieszczącym klatkę schodową. Otwory okienne w skrzydle o zróżnicowanej wielkości. Ściana szczytowa skrzydła w pierwszej kondygnacji z trzema zgrupowanymi oknami ujętymi łukiem. W drugiej kondygnacji dwa okna.  Elewacja tylna bryły głównej z przylegająca  jednokondygnacyjną dobudówka z oknami zamkniętymi płasko. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytym dachówką ceramiczną. 
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest