420 Mrągowo, koszary, koszarowiec VI

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 420
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec
7. Adres zabytku: ul. Wojska Polskiego 6e
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Czterokondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta z przylegającymi do ścian wzdłużnych trójosiowymi skrajnymi ryzalitami. Do ścian węższych dostawione dwuosiowe ryzality. Wszystkie otwory zamknięte odcinkowo ujęte ceglanymi opaskami. Narożniki ceglane. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Elewacja frontowa jak i tylna analogiczne. Ryzalit umieszczony niesymetrycznie. W jego pierwszej kondygnacji drzwi. Pozostałe kondygnacje dwuosiowe, okna zgrupowane. Szczyt trójkątny, wewnątrz zgrupowane trzy okna. Ściany wzdłużne z trzema skrajnymi osiami zryzalitowanymi. Osie poza ryzalitem z oknami zgrupowanymi po dwa. Jedna ściana wzdłużna dwudziesto dwu osiowa. W niej nad czterema środkowymi osiami trójkątny szczyt. W drugiej ścianie wzdłużnej analogiczne ryzality skrajne. W czerech środkowych osiach wydatny ryzalit. Jego ściany boczne jednoosiowe. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny. dobudówka z oknami zamkniętymi płasko. Budynek z dachami wielopołaciowymi krytym dachówką ceramiczną. 
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest