422 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 6h

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 422
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół dawnych koszar piechoty
6. Nazwa własna zabytku: koszarowiec
7. Adres  zabytku: ul. Wojska Polskiego 6h
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4372 z 27.11.2006 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany w 1898 r. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta z przylegającymi do ścian wzdłużnych trójosiowymi skrajnymi ryzalitami. Do ścian węższych dostawione dwuosiowe ryzality. Wszystkie otwory zamknięte odcinkowo ujęte ceglanymi opaskami. Narożniki ceglane. Elewacja frontowa jak i tylna analogiczne. Ryzalit umieszczony niesymetrycznie. W jego pierwszej kondygnacji drzwi. Pozostałe kondygnacje dwuosiowe, okna zgrupowane. Szczyty trójkątne, schodkowe. W jednej ścianie wzdłużnej ryzalit mnie wydatne. W drugiej bardzie wysunięte pomiędzy nimi a ściana wzdłużna przylega wąska dostawka. Wszystkie elewacje zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest