425 Mrągowo, zespół gazowni, budynek nr 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 425
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół gazowni miejskiej
6. Nazwa własna zabytku: budynek nr 3
7. Adres zabytku: ul. Wolności 4/Nowogródzka 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4369 z 13.12.2005 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Fasada siedmioosiowa. W piątej osi ryzalit mieszczący w pierwszej kondygnacji drzwi. Powyżej wyłamane z linii okna klatki schodowej. Otwory w fasadzie zamknięte odcinkowo. Jedna ściana szczytowa  pięcioosiowa. W pierwszej osi boczne drzwi zatynkowane. Otwory okienne analogiczne jak w fasadzie. Druga ściana szczytowa w pierwszej kondygnacji z dostawioną drewnianą dobudówką. W drugiej prostokątne okno. Druga ściana wzdłużna sześcioosiowa okna analogiczne jak w fasadzie. Wszystkie otwory w budynku przesłonięte dyktą. Szczyty trójkątne obwiedzione gzymsem. Wewnątrz jednego para okien zamkniętych płasko. W drugim cztery okna zamknięte odcinkowo. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W jednej ścianie wzdłużnej w połaci dachu  facjata.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w złym stanie. Obecnie nieużytkowany.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest