426 Mrągowo, zespół gazowni, budynek nr 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 426
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół gazowni miejskiej
6. Nazwa własna zabytku: budynek nr 4
7. Adres zabytku: ul. Wolności 4/Nowogródzka 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4369 z 13.12.2005 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:  
  
Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny. Rozmieszczony na planie wydłużonego prostokąta. Fasada w pierwszej kondygnacji trzynastoosiowa. W osi drugiej, czwartej, szóstej, siódmej, dziewiątej i jedenastej drewniane drzwi zamknięte odcinkowo. W trzynastej osie wysokie dwuskrzydłowe drzwi. W pozostałych osiach okna zamknięte odcinkowo. Druga kondygnacja siedmioosiowa w niej drzwiczki gospodarcze zamknięte odcinkowo. Ściany boczne ślepe. Do elewacji tylnej dostawiona murowana dobudówka. Budynek główny z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w złym stanie. Obecnie nieużytkowany.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest