427 Mrągowo, zespół gazowni, budynek nr 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 427
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół gazowni miejskiej
6. Nazwa własna zabytku: budynek nr 5
7. Adres zabytku: ul. Wolności 4/Nowogródzka 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4369 z 13.12.2005 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Bryła budynku rozczłonkowana. Cześć główna na planie wydłużonego prostokąta, wysoka. Dostępne jedynie ściany szczytowe. W jednym dwukondygnacyjnym szczycie osie wydzielone lizenami. W centrum umieszczone duże dwuskrzydłowe wrota. Flankowane przez dwa okna wysoko umieszczone w osiach skrajanych. Poniżej jednego drzwi. W drugiej kondygnacji trzy analogiczne, wysokie okna. Szczyt trójkątny, schodkowy wewnątrz okno. Druga ściana szczytowa trójkondygnacyjna. Szczyt w drugiej ścianie szczytowej analogiczny.  W pierwszej kondygnacji trzy osie. W pierwszej osi drzwi. Druga i trzecia kondygnacja dwuosiowa z oknami zamkniętymi płasko. Szczyt analogiczny jak od frontu. Ściany wzdłużne budynku z dostępnymi jedynie wysoko umieszczonymi okami w podokapie. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Do jednej ściany dostawiona niższa prostokątna bryła w niej wysokie przeszklone okna. W osiach środkowych drzwi. Szczyty skośnie uskokowe. Do drugiej ściany bryły głównej dostawiona bryła na planie prostokąta schodkowa. Partia przyległa do ściany wzdłużnej wyższa od drugiej części bryły. W niej prostokątne okna i drzwi. Cześć główna z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Bryły dostawione z dachami pulpitowymi.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w złym stanie. Obecnie nieużytkowany.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest