428 Mrągowo, zespół gazowni, budynek nr 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 428
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: zespół gazowni miejskiej
6. Nazwa własna zabytku: budynek nr 6
7. Adres zabytku: ul. Wolności 4/Nowogródzka 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-4369 z 13.12.2005 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku:    

Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Jednokondygnacyjny. Rozmieszczony na planie prostokąta. Otwory nieozdobne, zamknięte płasko. W jednej ścianie wzdłużnej w pierwszej, drugiej i czwartej osi okna w trzeciej drzwi. Budynek z dachem pulpitowym.
12. Stan zachowania zabytku:         
Budynek zachowany w złym stanie. Obecnie nieużytkowany.
13. Uwagi
14. Kartę wykonał
dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest