Sensacyjne znalezisko z szafy

Mrągowo to jedno z najstarszych miast na Mazurach. Prawa miejskie uzyskało na początku XV – wieku. W czasie wojny podobnie jak pobliskie Mikołajki, a w odróżnieniu od innych miejscowości, zostało tylko nieznacznie zniszczone. Dlatego też zabudowa miejska jest w większości XIX-wieczna. Organizując zwiedzania dla mieszkańców, imprezy krajoznawcze czy też odczyty regionalne mogę śmiało stwierdzić, że zainteresowanie historią naszego miasta jest ogromne. Z powodu braku dokumentów źródłowych, brakuje też opracowań historycznych. Dlatego tak ważna jest popularyzacja wiedzy o przeszłości naszego miasta.  

W piątek 6 października br. odbyło się otwarcie wystawy w mrągowskim muzeum pt. „500 lat reformacji w Mrągowie”. Wystawę poprzedzało spotkanie w Zespole Szkół nr 2 z dr Piotrem Majewskim, prof. Grzegorzem Jasińskim, pastorem Piotrem Mendrochem oraz kierownikiem Muzeum Dariuszem Żyłowskim, którzy przybliżyli dzieje ewangelików, jak i historię kościoła ewangelickiego w Mrągowie. Nic nie zapowiadało późniejszej sensacji!
Zarówno konferencję jak i otwarcie wystawy odwiedziło wielu mieszkańców. Wśród prezentowanych eksponatów było niezwykłe znalezisko. Podczas przygotowywania materiałów dyrektor muzeum znalazł w szafie na plebani dwie opasłe księgi. Okazało się, że są to szczegółowe sprawozdania rady parafialnej i to z lat 1666 – 1806 oraz 1852 – 1894. Starsza księga była prowadzona aż przez 140 lat, druga ponad 40 lat. W roku 1698 dawny Sensburg spłonął całkowicie. Wielu badaczy uważa, że tym można tłumaczyć braki dokumentów z okresu wcześniejszego. Tym większa niespodzianka! Miasto było wtedy o wiele mniejsze. W roku 1541 liczyło 450 osób, a w 1816 już 1500. Życie miasta skupiało się wokół parafii. Można więc przypuszczać, że wiele zagadnień poruszonych w sprawozdaniach rady parafialnej dotyczyło całego miasta. Tym większa gratka dla osoby, która przetłumaczy księgi. Prawdopodobnie informacje tam zawarte nigdy nie zostały opublikowane.
W tym roku znany kolekcjoner widokówek Mrągowa Janusz Sibik przekazał Muzeum niezwykły dar – reprint z połowy XIX- wieku przedstawiający Sensburg z 1812 roku. Obraz wykonał Adam Albrecht. Czyżby nadszedł czas „znajdywania” najstarszych artefaktów z historii naszego miasta?
W następnym roku będziemy obchodzić 670- lecie założenia Sensburga. Z pewnością będziemy mieli wiele imprez propagujących przeszłość miasta. Już teraz zachęcam do odwiedzania mrągowskiego muzeum i zobaczenie najstarszych zachowanych ksiąg parafialnych oraz znaleziska pana Sibika.

Robert Wróbel

 

facebook
pinterest