www.poznajmragowo.pl

Krajoznawstwo
Strona będzie popularyzowała informacje krajoznawcze o Pojezierzu Mrągowskim. Krajoznawstwo to szeroko pojęty zbiór wszelkich wiadomości o danym regionie nt. m.in. historii, w tym zabytków, geologii, geografii, przyrody, kultury itd. Autor ma nadzieję, że strona przyczyni się wśród mieszkańców do samodzielnego poznawania regionu.

Geneza strony
Od roku 2008 LOT Ziemia Mrągowska oraz MCiT  gromadzi informację krajoznawcze, które jednak są zbyt szczegółowe, by zamieszczać je na Mazurskim Portalu Turystycznym www.it.mragowo.pl. Strona poznaj.mragowo.pl powstała w maju 2016 roku. Cały czas jest uzupełniana o nowe artykuły.

Miejski Szlak Turystyczny Poznaj Mrągowo
Szlak został oznakowany w roku 2015. Jest przeznaczony zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych. Oznakowany jest łapą niedźwiedzicy na białym kwadracie.
Szlak został tak wytyczony, by pokazać nie tylko atrakcje turystyczne miasta, jak np. zabytki, ciekawe miejsca, ale także ukształtowanie terenu na którym położone jest miasto. Trasa prowadzi  wzgórzami, dolinami oraz nad trzema wąwozami.
Szlak w zamierzeniu autora stanowi oś zwiedzania, a tym samym poznania Mrągowa, dlatego też strona www.poznajmragowo.pl jest szczegółową informacją nt. trasy.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej
TMZM popularyzuje wiedzę o regionie, organizuje wystawy, konkursy, sesje popularno-naukowe, chroni przed zniszczeniem i rozproszeniem dokumenty z przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej. Towarzystwo istnieje od 41 lat i jest najliczniejszym mrągowskim stowarzyszeniem, liczy bowiem ponad 130 członków. Strona www.poznajmragowo.pl popularyzuje działalność Stowarzyszenia.

facebook
pinterest